Προσθετική Οδοντιατρική - Εμφυτεύματα

Ακίνητη προσθετική:

  • Στεφάνες(θήκες), ολοκεραμικές ή μεταλλοκεραμικές που χρησιμοποιούνται για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση δοντιών, στα οποία απουσιάζει μεγάλο μέρος οδοντικής ουσίας
  • Γέφυρες: Αποκατάσταση ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών, τροχίζοντας τα δύο γειτονικά δόντια στηρίγματα, είναι είτε ολοκεραμικές είτε μεταλλοκεραμικές

Κινητή προσθετική:Αποκατάσταση απωλεσθέντων δοντιών σε μερικά ή ολικά νωδούς ασθενείς με μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες

Εμφυτεύματα: Προσθετική επι εμφυτευμάτων με στεφάνες ή γέφυρες που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, που έχουν τοποθετηθεί χειρουργικά στο οστό των γνάθων