Νάρθηκες βρυγμού και αθλητικοί νάρθηκες

Νάρθηκες (μασελάκια) που κατασκευάζονται εξατομικευμένα στο στόμα του ασθενή, ώστε να προστατευτούν η κροταφογναθική άρθρωση  και  τα δόντια από το βρυγμό ή από βίαιο τραυματισμό.